WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

Międzykatedralny projekt pod kierownictwem dr hab. inż. Pawła Ćwiąkały ze wsparciem IDUBTytuł grantu: Automatyzacja wyznaczania pola przemieszczeń w oparciu o dane fotogrametryczne pozyskane przy użyciu bezzałogowych statków latających (Automation of displacement field determination based on unmanned aerial vehicle photogrammetry data)

Celem badawczym projektu jest udoskonalenie i rozwój wyspecjalizowanych algorytmów automatycznego wyznaczania pola przemieszczeń na bazie produktów fotogrametrycznych generowanych na podstawie zdjęć wykonanych z pokładu bezzałogowych statków latających (BSL). Do jego realizacji niezbędne jest pozyskanie dużej ilości danych fotogrametrycznych zebranych z wykorzystaniem BSL, a także danych referencyjnych. Pozwoli to na opracowanie, weryfikację i uodpornienie algorytmów na wpływ roślinności, wilgotności gruntu, nasłonecznienia, zróżnicowania rzeźby i pokrycia terenu itp. Dodatkowo, realizacja projektu umożliwi wykonanie analiz skuteczności, efektywności i dokładności opracowanych algorytmów.

W generalnym ujęciu wymaga to opracowania narzędzi pozwalających na przetwarzanie danych w trzech krokach tj.:

  1. Dobór obszarów nadających się do wyznaczenia przemieszczeń lub minimalizacja wpływu czynników niepożądanych.
  2. Wyznaczenie wektorowego pola przemieszczeń powierzchni terenu, wraz z oszacowaniem niepewności wyznaczenia wektorów.
  3. Usunięcie wektorów przemieszczeń wyznaczonych z błędami grubymi.

Opracowane algorytmy pozwolą na wyznaczanie przemieszczeń powierzchni na terenach górniczych i osuwiskowych z wykorzystaniem BSL.

Projekt będzie realizowany przez zespół: dr inż. Edyta Puniach, dr inż. Wojciech Gruszczyński, dr inż. Wojciech Matwij, mgr inż. Paweł Wiącek, kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała.

 

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH