WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

Badania tras komunikacyjnych KrakowaDyplomanci z Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa prowadzą badania tras komunikacyjnych Krakowa. Tym razem prace dotyczyły pomiarów inwentaryzacyjnych torów tramwajowych i infrastruktury towarzyszącej na Pętli Tramwajowej "TAURON Arena Kraków Wieczysta". Celem badań i jednocześnie tematem pracy dyplomowej magisterskiej jest „Ocena możliwości zastosowania skanowania laserowego i metod fotogrametrycznych w inwentaryzacji obiektów infrastruktury transportowej”. Pani inż. Dominika Kudzia oraz Pani inż. Monika Pietrucha prowadzą badania pod kierunkiem dr hab. inż. Michała  Stracha, prof. Uczelni. W pracach pomiarowych stosują skaner laserowy, tachymetr skanujący i akcesoria do inwentaryzacji geometrii toru. Pozyskane obserwacje posłużą do odtworzenia geometrii osi toru i w razie potrzeby jego regulacji. Zostanie także zweryfikowana skrajnia budowli oraz poprawność położenia przewodów trakcji zasilającej. Dokładność bezkontaktowych metod pomiarowych zostanie zweryfikowana w oparciu o pomiary referencyjne wykonane precyzyjnym tachymetrem elektronicznym.

Prace na pętli są możliwe dzięki podpisanemu przez Wydział GGiIŚ porozumieniu o współpracy z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT) w Krakowie, obecnie Zarządem Dróg Miasta Krakowa.

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH