WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

Prezentacja modułów specjalizujących GiKZachęcamy do wyboru bloku przedmiotów specjalizujących "Geodezja Inżynieryjna i Przemysłowa" składający się z trzech przedmiotów:

  • Geodezja inżynieryjna II,
  • Geodezyjna obsługa inwestycji,
  • Komputerowe wspomaganie projektowania inwestycji budowlanych.

Blok ten jest naturalnym rozwinięciem przedmiotu "Geodezja inżynieryjna I" i rozwija praktyczne umiejętności samodzielnej realizacji pomiarów oraz wykonywania obliczeń niezbędnych przy geodezyjnej obsłudze inwestycji. W ramach przedmiotu "Geodezja inżynieryjna II" poruszane są zagadnienia związane z obsługą budowy obiektów wielokondygnacyjnych (w tym metody przenoszenia osi na kolejne kondygnacje oraz szeroko rozumiane pomiary kontrolne), zakładaniem i aktualizacją geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu, a także pomiarami przemieszczeń obiektów budowlanych. W tematykę pomiarów i obliczeń służących obliczeniu objętości oraz obsługą budowy tras komunikacyjnych wprowadza przedmiot "Geodezyjna obsługa inwestycji". W trakcie obu przedmiotów położony jest nacisk na realizację własnych pomiarów, a później opracowania wyników. Pomiary realizowane są przy pomocy klasycznych technik pomiarowych, ale także z wykorzystaniem metody skanowania laserowego. Opracowanie wyników realizowane jest z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania takiego jak: C-GEO, GoldenSoftware Surfer, Autodesk Civil 3D - co daje możliwość nauki programów wykorzystywanych w firmach geodezyjnych.

Na przedmiocie "Komputerowe wspomaganie projektowania inwestycji budowlanych" stosowane jest oprogramowanie firmy Bentley Systems. Jest ono powszechnie stosowane w projektowaniu i obsłudze budowy tras komunikacyjnych (drogi kołowe i szynowe) przez największe koncerny budowlane. Na zajęciach zostaną zrealizowane m.in. następujące zagadnienia: budowa i modyfikacja NMT, obliczenie objętości mas ziemnych, tworzenie map numerycznych w środowisku Microstation, projekt trasy komunikacyjnej, opracowanie danych do geodezyjnego wyniesienia projektu w teren i obsługi maszyn budowalnych. Udział w zajęciach zostanie potwierdzony certyfikatem Bentley Institute, potwierdzającym zdobyte umiejętności.

Osoby posiadające kompetencje z zakresu bloku geodezja inżynieryjno-przemysłowa są poszukiwanymi pracownikami w Polsce i poza jej granicami. Znajdują zatrudnienie w firmach projektowych, budowlanych i geodezyjnych zajmujących się obsługą budowy i późniejszą eksploatacją zakładów przemysłowych, budową obiektów kubaturowych oraz szlaków komunikacyjnych.


Prezentacja

 

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH