WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

Studentki Wydziału GGiIŚ autorkami nagrodzonej pracy dyplomowej w dziedzinie transportuStudentki Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska mgr inż. Dominika Kudzia oraz mgr inż. Monika Pietrucha zostały nagrodzone w 49. edycji „Konkursu na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa oraz innych uczelni jeśli praca dotyczy tematyki transportowej Miasta Krakowa i Małopolski”.

Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP) Oddział w Krakowie. Zgłaszane przez promotorów prace dyplomowe były oceniane w czterech grupach tematycznych: infrastruktura transportu, procesy transportowe, pojazdy samochodowe i szynowe oraz transport a ochrona środowiska.

W ocenie prac brano pod uwagę, m.in.: aktualność zagadnienia stanowiącego przedmiot pracy, możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy lub jej poszczególnych elementów, stopień trudności i złożoności zagadnienia będącego przedmiotem pracy, kompleksowość zagadnienia, stopień przygotowania pracy do jej wdrożenia, sposób prezentacji tematu, oryginalność oraz nowoczesność metodologiczna przyjętego rozwiązania, innowacyjność rozwiązań. W tym roku Kapituła Konkursu liczyła 30 osób. Pracom Kapituły przewodniczyła Pani Józefa Majerczak – Prezes Zarządu SITK RP O/Kraków, Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2011-2015. W gronie Recenzentów znaleźli się specjaliści praktycy, pełniący funkcje kierownicze w licznych firmach i instytucjach związanych z poszczególnymi dziedzinami transportu.

Na konkurs zgłoszono 29 prac dyplomowych. Jedna z prac pochodziła z Politechniki Warszawskiej, dwie z Akademii Górniczo - Hutniczej zaś 26 z Politechniki Krakowskiej. Każda praca oceniana była niezależnie przez dwóch Recenzentów. Uroczysta Gala ogłoszenia wyników konkursu i rozdania nagród laureatom odbyła się 20 czerwca w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w Krakowie. W spotkaniu udział wzięli autorzy i promotorzy prac, członkowie zarządu Oddziału, członkowie Kapituły, a także zaproszeni goście.

W grupie prac magisterskich w kategorii Infrastruktura Transportu:

  • II miejsce zajęła współautorska praca pani mgr inż. Dominiki Kudzia oraz pani mgr inż. Moniki Pietrucha nt.: Optymalizacja techniki naziemnego skanowania laserowego i metod opracowania obserwacji w analizie geometrii obiektów infrastruktury transportowej.

Promotorem nagrodzonej pracy jest dr hab. inż. Michał Strach, prof. Uczelni. Laureatki są absolwentkami Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska na kierunku Geodezja i Kartografia, w specjalności Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa. Nagrodzona praca dotyczy transportu szynowego. Pomiary niezbędne do przeprowadzenia oceny stanu toru tramwajowego zostały wykonane na pętli tramwajowej “Tauron Arena Wieczysta” w Krakowie. W pomiarach została zastosowana technologia skanowania laserowego 3D przy użyciu skanera laserowego oraz tachimetru skanującego. Zastosowano także geodezyjną belkę pomiarową z mini pryzmatem, do którego dokonywano odczytów za pomocą tachimetru skanującego. Dzięki zastosowaniu technologii skaningu uzyskano gęste chmury, liczące miliony punktów, reprezentujących położenie przestrzenne inwentaryzowanych obiektów na pętli. Tak bogaty materiał pomiarowy umożliwiał wykonanie wielu dodatkowych analiz. Podczas opracowania wyników skupiono się na: geometrii toru, jego regulacji, uzyskanych dokładnościach w procedurze wpasowania chmur punktów w obiekty infrastruktury technicznej (słupy trakcyjne, szyny), skrajni budowli oraz usytuowaniu sieci trakcyjnej. Dzięki przeprowadzonym analizom można było zaproponować procedury przyspieszające i optymalizujące interpretację wyników.

Warto podkreślić, że nie jest to pierwszy sukces studentów Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa WGGiIŚ w tym konkursie. Dyplomanci prof. Michała Stracha zdobywali pierwsze miejsca w latach: 2012, 2016 i 2021.

 

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH