WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

Wyjazd studentów w ramach programu "POWER"
18 listopada br. odbył się wyjazd studyjny - wartościowe przygotowanie w Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej, który był realizowany w ramach projektu „POWER - Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie” z przedstawicielem projektu dr hab. inż. Arkadiuszem Kampczykiem oraz opiekunem dr hab. inż. Michałem Strachem prof. n. AGH. 

W wydarzeniu czynnie uczestniczyli Studenci drugiego roku studiów magisterskich kierunku: Geodezja i Kartografia, specjalizacji: Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa oraz czwartego roku kierunku Geodezja i Kartografia.

Wyjazd studyjny zrealizowano w: 

  • P.U.T. GRAW Sp. z o.o. A GOLDSCHMIDT COMPANY w Gliwicach, u międzynarodowego przedsiębiorstwa i producenta przyrządów pomiarowych oraz systemów informatycznych. W trakcie wyjazdu Studenci zapoznali się praktycznie z funkcjonowaniem i specyfiką przedsiębiorstwa. Następnie z technologią produkcji przyrządów i systemów informatycznych dla kontroli i monitorowania sieci transportu szynowego. Szczególnie z produkcją i metrologią międzynarodowej gamy produktów w asortymencie: pomiarów geometrii torów i innych urządzeń techniczno-eksploatacyjnych oraz pomiarów geometrii elementów taboru wraz zaawansowaną informatyką przemysłową. 
  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych Tarnowskie Góry, reprezentanta zarządcy narodowej sieci kolejowej. W trakcie wyjazdu Studenci zapoznali się praktycznie z funkcjonowaniem i specyfiką stacji rozrządowej Tarnowskie Góry. Szczególnie z: eksploatacją, inwentaryzacją, realizacją, zaawansowanymi urządzeniami techniczno-eksploatacyjnymi, automatyzacją rozrządu, monitoringiem geodezyjnym, monitoringiem diagnostycznym, czynnościami administracyjnymi i techniczno-inżynierskimi Zespołu Głównego Inżyniera ds. nawierzchni i podtorza oraz zespołu ratownictwa kolejowego.

Udział w przeprowadzonym wyjeździe studyjnym zapewnia Studentom zdobycie dodatkowych kwalifikacji i zwiększa kompetencje zawodowe na rynku pracy w praktycznych warunkach terenowych. Uzupełniając wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w tematyce specjalizacji geodezji inżynieryjno-przemysłowej oraz geodezyjnej obsłudze inwestycji z zastosowaniem specjalistycznych przyrządów pomiarowych w geodezji i kartografii.  


© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH