WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

Arkadiusz Kampczyk doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznychArkadiusz Kampczyk uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport. Jako osiągnięcie naukowe wskazał cykl publikacji pt. "Optymalizacja i wdrożenie technologii pomiarowych stosowanych w analizie i ocenie stanu technicznego elementów infrastruktury transportu szynowego".

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH