WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

 

Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa kontynuuje tradycje utworzonej w 1952 roku dawnej Katedry Geodezji Przemysłowej oraz działającego od 1951 roku  Zakładu Budownictwa i Inżynierii. Pracownicy Katedry w sposób naturalny tworzą więc dwa Zespoły:

  • Zespół Geodezji Inżynieryjnej,
  • Zespół Budownictwa.

Pracownicy katedry prowadzą rozległą działalność dydaktyczną na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska na wszystkich kierunkach studiów, a także na Wydziałach Górnictwa i Geoinżynierii oraz Wiertnictwa Nafty i Gazu.
Najszersza oferta dydaktyczna skierowana jest do studentów kierunku Geodezja i Kartografia, specjalność Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa.

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH