WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

Katedra

 

 

Działalność naukowo-badawcza Zespołu koncentruje się wokół problemów z dziedziny geodezji inżynieryjno-przemysłowej, zgłaszanych do rozwiązania przez różne jednostki gospodarki narodowej oraz instytucje naukowe. Tematyka badań jest w sposób ciągły stymulowana zainteresowaniami naukowymi i zamiłowaniami badawczymi poszczególnych członków Zespołu. Stała współpraca z zakładami hutniczymi, górniczymi, budowlanymi, a także z przedsiębiorstwami geodezyjnymi i urzędami administracji państwowej sprzyja realizacji badań o charakterze utylitarnym. Wiele podejmowanych problemów badawczych stawało się tematami rozpraw doktorskich i habilitacyjnych pracowników i słuchaczy studiów doktoranckich. 

Prace badawcze rozwijane są jako indywidualne i zespołowe projekty badawcze (granty) finansowane przez m.in.: 

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), 
  • Narodowe Centrum Nauki (NCN), 
  • projekt „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowany w AGH w Krakowie, 
  • subwencję badawczą w AGH w Krakowie. 

Wykonuje się ponadto wiele opracowań naukowo-badawczych dotyczących rozwiązywania aktualnych problemów technicznych na zlecenie przemysłu. 

 

Badania naukowe prowadzone przez członków Zespołu dotyczą  głównie wpływu eksploatacji górniczej na zabudowę powierzchni oraz oddziaływania środowiska przemysłowego na bezpieczeństwo obiektów budowlanych. 

W pierwszym przypadku badania obejmują szeroki zakres oddziaływań deformacji powierzchni oraz wstrząsów górniczych na bezpieczeństwo i zużycie techniczne budynków, budowli przemysłowych i obiektów inżynierskich. Opracowano m. in. metodykę oceny wpływów górniczych na zużycie techniczne budynków oraz na bezpieczeństwo obiektów mostowych. W ówczesnym Zakładzie Budownictwa powstał też projekt pierwszego budynku wielkopłytowego przystosowanego do terenów górniczych. 

W ramach badań oddziaływania środowiska przemysłowego na obiekty budowlane analizowany jest jego wpływ na stan techniczny oraz bezpieczeństwo budynków i budowli przemysłowych, w szczególności żelbetowych kominów przemysłowych i chłodni kominowych. Efektem tych badań są prace doktorskie i habilitacyjne oraz  publikacje naukowe. Na szczególną uwagę zasługują także liczne opracowania naukowo-badawcze dla przemysłu, dotyczące skomplikowanych problemów budowlanych. 

 

Grupy badawcze

Od 2021 roku w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa działają grupy badawcze. W ich skład wchodzą pracownicy naukowi Katedry i doktoranci. Ich celem jest prowadzenie badań związanych z tematem przewodnim, a także popularyzacja nauki w formie publikacji i konferencji. W Katedrze działają obecnie następujące grupy (szczegółowe informacje po kliknięciu w nazwę danej grupy):

 

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH