WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

Dydaktyka

 

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska:

Stopień studiów

Specjalność

Nazwa przedmiotu

I

-

3D Modelling - basing on data from laser scanning and classical survey

I

-

Elektroniczna technika pomiarowa I

I

-

Elektroniczna technika pomiarowa II

I

-

Elementy prawa dla geodetów

I

-

Elementy zarządzania nieruchomościami

I

-

Geodezja inżynieryjna I

I

-

Geodezja inżynieryjna II

I

-

Geodezyjna obsługa inwestycji

I

-

Komputerowe wspomaganie projektowania inwestycji budowlanych

I

-

Podstawy budownictwa i inżynierii

I

-

Podstawy prawa

I

-

Prawo dla geodetów

I

-

Skaning laserowy w geodezji inżynieryjnej

I

-

Zagadnienia ekonomiczne i prawne w geodezji

I

-

Zastosowanie bezzałogowych statków latających (BSL) w geodezji

II

GiGG

Budownictwo na terenach górniczych

II

GIP

Autostrady i węzły drogowe

II

GIP

Geodezja przemysłowa

II

GIP

Geodezyjne pomiary specjalne

II

GIP

Geomatic Professional Issues in English

II

GIP

Interpretacja pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów

II

GIP

Metodyka pracy naukowej

II

GIP

Numeryczne algorytmy inżynierskie

II

GIP

Pomiary przemieszczeń

II

GIP

RTK-GPS w zastosowaniach inżynierskich

II

GIP

Teledetekcja bliskiego zasięgu

II

GIP

Wycena nieruchomości budowlanych

II

GIP

Wyznaczanie odkształceń budowli

II

GIP

Zaawansowane technologie pomiarów inżynierskich

II

GIP

Zagadnienia prawne w praktyce geodezyjnej

II

GIP

Zajęcia terenowe z geodezji przemysłowej

 

Stopień studiów

Specjalność

Nazwa przedmiotu

I

-

Komputerowe metody projektowania obiektów infrastrukturalnych

I

-

Modelowanie nieparametryczne obiektów 3D

I

-

Podstawy inżynierii lądowej

I

-

Podstawy prawa

I

-

Technologia BIM

I

-

Technologie pozyskiwania danych przestrzennych

I

-

Teledetekcja z elementami cyfrowego przetwarzania sygnału

 

Stopień studiów

Specjalność

Nazwa przedmiotu

I

-

Budownictwo ogólne

I

-

Materiałoznawstwo

I

-

Mechanika i wytrzymałość materiałów

I

-

Podstawy prawa administracyjnego

I

-

Prawo budowlane

II

GN

Audyt energetyczny budynku i przedsiębiorstwa

II

GN

Projektowanie budynków niskoenergetycznych

II

IK

Prawo samorządowe i gospodarka nieruchomościami

 

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry na pozostałych Wydziałach AGH:

Stopień studiów

Kierunek / Specjalność

Nazwa przedmiotu

I

BUD

Geodezja

I

BUD

Projektowanie i budowa obiektów mostowych

I

IKŚ

Podstawy geodezji oraz systemy informacji przestrzennej

I

RTZ

Budownictwo na terenach górniczych

II

BUD / GiBS

Budownictwo na terenach poprzemysłowych

II

BUD / KBiI

Mosty i komunikacyjne obiekty budowlane

II

GiG / GGiBP

Budownictwo na terenach górniczych

II

BUD

 Budownictwo komunikacyjne

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH