WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

Specjalność Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa

 

Studia w ramach tej specjalności przygotowują do prowadzenia prac związanych z geodezyjną obsługą różnorodnych inwestycji na każdym etapie ich realizacji.

Program studiów obejmuje zagadnienia, dzięki którym Studenci:

  • poznają unikalny sprzęt pomiarowy, taki jak: interferometr radarowy, georadar, echosonda, wózek do pomiaru geometrii i diagnostyki tras szynowych, toromierz cyfrowy do pomiaru geometrii torów i rozjazdów, aliniometr, inklinometr, skanery laserowe, tachymetr skanujący, precyzyjny tachymetr robotyczny,
  • projektują własne oprogramowanie umożliwiające zastosowanie skomputeryzowanych systemów pomiarowych w pracach realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
  • stosują specjalistyczne oprogramowanie w projektowaniu, modelowaniu, obliczeniach i analizach wyników przy rozwiązywaniu problemów z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej,
  • biorą udział w praktykach zawodowych i wycieczkach technicznych,
  • potrafią rozwiązywać problemy techniczne, korzystać z nowoczesnych technologii pomiarowych, prowadzić badania literaturowe w celu znalezienia rozwiązania postawionych problemów,
  • są przygotowani do podjęcia współpracy z przedstawicielami innych dziedzin nauk technicznych oraz specjalistami z branży inżynieryjnej i przemysłowej.

Program studiów obejmuje także pomiary inwentaryzacyjne wszelkiego typu obiektów budowlanych dla potrzeb oceny ich parametrów geometrycznych oraz monitorowanie przemieszczeń obiektów i ich otoczenia z wykorzystaniem zaawansowanych systemów pomiarowych.

Prezentacja specjalności GIP

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH