WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

Pracownik WGGiIŚ powołany do Grupy roboczej ds. BIM przy MRiTDr hab. inż. Tomasz Owerko, prof. AGH, z dniem 31. maja 2022 r. został powołany do Grupy roboczej do spraw BIM (ang. Building Information Modelling – modelowanie informacji o budynku) przy Ministrze Rozwoju i Technologii.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 6 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw BIM do zadań Grupy będzie należało:

  1. zapewnienie wsparcia Ministrowi w działaniach związanych z wdrażaniem BIM w Polsce;
  2. opracowanie strategii wdrażania BIM w Polsce, uwzględniającej w szczególności:
    1. przygotowanie administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego do realizacji projektów inwestycyjnych w budownictwie zgodnie z metodyką BIM,
    2. propozycje działań legislacyjnych dotyczących realizacji projektów inwestycyjnych w budownictwie zgodnie z metodyką BIM, w tym w ramach zamówień publicznych.

Gratulujemy!

 

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH