WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

Erasmus + to również wyjazdy dla pracowników WGGiIŚ!W dniach 6-10.06.2022 pracownicy Wydziału dr hab. inż. Jarosław Bydłosz, katedra FTŚiIP oraz dr hab. inż. Anita Kwartnik-Pruc, katedra GIiB przebywali w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie Oradejskim (Universitatea din Oradea) w Rumunii. Uniwersytet znajduje się w przepięknym mieście Oradea, położonym w pobliżu granicy Rumunii z Węgrami. Miasto to ma ponad 1000-letnią historię, podczas której, kilkukrotnie zmieniało przynależność państwową, będąc na przemian częścią księstw lub królestw węgierskich lub Rumunii.

Uniwersytet Oradejski liczy piętnaście wydziałów, m.in. Wydział Konstrukcji, Katastru i Architektury (Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură), na którym kształcą się między innymi studenci geodezji. Wydział ten jest położony w innym miejscu niż główne budynki uniwersytetu.

Współpraca z Uniwersytetem Oradejskim trwa od 2019 roku, z powodu pandemii uległa jednak ograniczeniu w latach 2020-2021. W trakcie pobytu dr hab. inż. Jarosław Bydłosz oraz dr hab. inż. Anita Kwartnik-Pruc przeprowadzili zajęcia ze studentami studiów inżynierskich oraz odbyli szereg rozmów z pracownikami Wydziału, przede wszystkim reprezentującymi Katedrę Katastru. Rozmowy miały na celu zintensyfikowanie współpracy naukowej oraz dydaktycznej.

 

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH