WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

Wyróżnienie dla Pana dr inż. Arkadiusza KampczykaW dniach 4-6 października 2022 r. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa INNOWACJE 4.0 (ISCIW 2022), podczas której dr inż. Arkadiusz Kampczyk z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie otrzymał wyróżnienie z podziękowaniem za aktywny udział i merytoryczne wsparcie w Międzynarodowej Radzie Naukowej oraz za udział w Komitecie Organizacyjnym Konferencji.

Nagrodę wręczyli prof. Piotr Olaf Żylicz - Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie oraz osoby reprezentujące Międzyuczelniany Komitet Naukowo-Organizacyjny ISCIW 2022: prof. Piotr Maśloch, dr Ben Ngoye, dr Agnieszka Wójcik-Czerniawska i dr Henryk Wojtaszek.

Podczas Konferencji dr inż. Arkadiusz Kampczyk wygłosił referat pt.: „Czynniki zużycia trakcyjnej energii elektrycznej w systemie zrównoważonego rozwoju transportu szynowego”. Sesji przewodniczyli: prof. Anna Zielińska-Chmielewska i dr Henryk Wojtaszek.

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH