WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

Zapraszamy na specjalność Geodezja Inżynieryjno-PrzemysłowaStudia w ramach tej specjalności przygotowują do prowadzenia prac związanych z geodezyjną obsługą różnorodnych inwestycji na każdym etapie ich realizacji.

Program studiów obejmuje zagadnienia, dzięki którym Studenci:

  • poznają unikalny sprzęt pomiarowy, taki jak: interferometr radarowy, georadar, echosonda, wózek do pomiaru geometrii i diagnostyki tras szynowych, toromierz cyfrowy do pomiaru geometrii torów i rozjazdów, aliniometr, inklinometr, skanery laserowe, tachymetr skanujący, precyzyjny tachymetr robotyczny,
  • projektują własne oprogramowanie umożliwiające zastosowanie skomputeryzowanych systemów pomiarowych w pracach realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
  • stosują specjalistyczne oprogramowanie w projektowaniu, obliczeniach i analizach wyników przy rozwiązywaniu problemów z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej,
  • biorą udział w praktykach zawodowych i wycieczkach technicznych,
  • potrafią rozwiązywać problemy techniczne, korzystać z nowoczesnych technologii pomiarowych, prowadzić badania literaturowe w celu znalezienia rozwiązania postawionych problemów,
  • są przygotowani do podjęcia współpracy z przedstawicielami innych dziedzin nauk technicznych oraz specjalistami z branży inżynieryjnej i przemysłowej.

Program studiów obejmuje także pomiary inwentaryzacyjne wszelkiego typu obiektów budowlanych dla potrzeb oceny ich parametrów geometrycznych oraz monitorowanie przemieszczeń obiektów i ich otoczenia z wykorzystaniem zaawansowanych systemów pomiarowych.


Możliwości  znalezienia  pracy po  ukończeniu  specjalności:

Absolwenci specjalności Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa znajdują zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach geodezyjnych, własnych firmach rodzinnych, urzędach administracji państwowej i samorządowej. Mogą podejmować pracę w różnych przedsiębiorstwach budowlanych, hutach, stoczniach, kopalniach odkrywkowych. Są również dobrze przygotowani do zdobycia uprawnień geodezyjnych, szczególnie w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, które pozwalają na samodzielne prowadzenie wszelkiego typu prac geodezyjnych związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją wszystkich budowli inżynierskich i obiektów przemysłowych.

Serdecznie zapraszamy!


Prezentacja specjalności GIP
Szczegółowy Kalendarz Rekrutacji
Szczegółowe Warunki Rekrutacji

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH