WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

Pracownik WGGiIŚ z funkcją Guest Editor w czasopiśmie EnergiesMiło nam poinformować, iż dr hab. inż. Janusz Rusek, prof. AGH, pracownik naszej katedry został Guest Editor w specjalnym wydaniu czasopisma Energies "Advanced Statistical Techniques and Modeling Methods for Assessing the Performance and Safety of Building Structures over their Technical Life Cycle with Changes in their Exploitation Conditions".

Punktacja za publikację wynosi 140 pkt. Czasopismo znajduje się w zainteresowaniu dyscyplin Inżynieria Lądowa i Transport oraz Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.

Gratulujemy!

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH