WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

Porozumienie z firmą z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych
16 lutego 2023 r.  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  i  SiA Pietrucha sp. z o.o. zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy.

Porozumienie zostało podpisane przez pana dr inż. Jerzego Pietruchę  –  Prezesa SiA Pietrucha sp. z o.o. oraz prof. Rafała Wiśniowskiego – Prorektora AGH ds. Współpracy.

Współpraca będzie polegać w szczególności na:

  • kooperacji w zakresie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych i realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.
  • weryfikacji jakości danych z bezzałogowych statków powietrznych w obsłudze inwestycji budowlanych,
  • walidacji technologii pozyskiwania danych z systemów wielosensorowych,
  • badaniu stateczności gruntu i obiektów na nim zlokalizowanych z zastosowaniem technologii geodezyjnych,
  • analizie położenia przestrzennego urządzeń hydrotechnicznych w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
  • współdziałaniu w określaniu tematyki i prowadzeniu prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich,
  • prowadzeniu praktyk i płatnych staży studenckich w Spółce SiA Pietrucha,
  • współorganizowaniu konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu działalności Spółki,

Koordynatorami porozumienia zostali:

  • ze strony AGH: dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  • ze strony SiA Pietrucha z o.o.: Tomasz Zaręba, Dawid Jasiński i Justyna Kobos

 SiA Pietrucha  sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych (inżynieria lądowa i wodna), powstałym w 1960 r. jako firma rodzinna. Spółka jest obecnie liczącym się zarówno w kraju, jak i zagranicą producentem m.in. profili geotechnicznych, georusztów i zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Rozwój spółki związany jest z wdrażaniem innowacyjnych technologii i nowych lub znacznie udoskonalonych produktów. Aktualnie Spółka finalizuje prace badawczo-rozwojowe współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dotyczą one budowanego systemu przeznaczonego do  cyfrowej inspekcji przestrzeni i nadzoru inwestycji. System składa się z bezzałogowych statków powietrznych, mobilnych stacji ładowania do automatycznego dokowania oraz sieci czujników do monitorowania elementów infrastruktury i poruszających się obiektów.


W spotkaniu udział wzięli:

Ze strony AGH w Krakowie:

prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski  – Prorektor AGH ds. Współpracy

dr hab. inż. Łukasz Ortyl, prof. AGH – Prodziekan ds. Ogólnych i Współpracy Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH – Kierownik Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa WGGiIŚ

 

Ze strony SiA Pietrucha sp. z o.o.:

dr inż. Jerzy Pietrucha – Prezes Zarządu

mgr Tomasz Zaremba – Dyrektor Handlowy

 

fot. Zbigniew Sulima

 

 

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH